JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka

sídlo: Rohová 12, 165 00 Praha 6
kancelář: Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
telefon: 224 811 224
e-mail: jitka@akmothejzikova.cz
    právní odvětví:
  • občanské právo,
  • obchodní právo,
  • rozhodčí řízení,
  • mediace,
  • nemovitosti,
  • rodinné právo.

Důraz na řešení sporů mimosoudní cestou a na preventivní zabezpečení právních vztahů.


(stránky jsou ve výstavbě)